Arsti vastuvõtt

  • Arsti vastuvõtule saab registreerida telefonil 35 611 88 või kohapeal
  • Ühele patsiendile on planeeritud vastuvõtuajaks 15 minutit. Kui olete kindel, et võib kuluda rohkem aega, soovitame registreerida kaks aega. Eelregistreerimisel palume teatada vastuvõtule soovivate inimeste arv ja lühidalt kirjeldada probleemi.
  • Vastuvõtule palume tulla vähemalt 5 minutit varem.
  • Vastuvõtule tulles palume oodata ooteruumis, kuni arst või õde kutsub Teid kabinetti
  • Kui Teil ei ole võimalik kokkulepitud ajal vastuvõtule tulla, palume sellest ette teatada. Ette teatamata vastuvõtule mitteilmumise korral teeme Teie haiguslosse vastava sissekande ja kui olete haiguslehel, lõpetame selle koheselt.
©2020 Medical Pere Arsti Keskus. All Rights Reserved. Powered By Alex