Tõendid

  • Tervise-, autojuhitõendi ja teiste tõendite soovi korral pöörduda pereõe poole. Perearst saab väljastada A, B, BE, C, CE, D ja DE kategooria sh kutseliste juhtide mootorsõidukijuhi tõendit.
  • Alates 2014 hakkavad tervisekontrolli teostajad tervisetõendeid koostama elektrooniliselt ning need liiguvad tervise infosüsteemi kaudu otse Maanteeametile infosüsteemi. Alates 01. Aprillist 2015 muutub mootorsõidukijuhi tervisetõendi väljastamine kohustuslikult digitaalseks. Tervisetõendi väljastamise õigus on vastavalt tervishoiuteenuste osutamise seadusele perearstil, töötervishoiuarstil ja liiklusmeditsiini komisjonil.
  • Eelnevalt on tervisetõendi taotlejal vaja täita tervisedeklaratsioon. Alates 01.04.2015 on elektroonilise tervisedeklaratsiooni täitmine kohustuslik.
  • Deklaratsioon täidetakse elektroonselt patsiendiportaalis www.digilugu.ee, misjärel tuleb see digiallkirjastada. Seejärel tuleb tulla tervisekontrolli. Tervisekontroll on isiku läbivaatus tema terviseseisundi hindamiseks; nägemise, vererõhu, veresuhkru kontroll.
  • Puudumistõendeid perearstid ei väljasta Põhikooli ja Gümnaasiumiseaduser paragrahv 36 alusel. Puudumistõendeid väljastavad lapsevanemad.
  • Laagritesse (laste-, spordi-, puhke- vm laagritesse) tervisetõendeid ei väljastata. Vastavalt sotsiaalministri määrusele "Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele" teavitab laagri juhatajat lapse tervisehäiretest ja vajalikest eritingimustest lapsevanem.
  • Igasugused muud tõendid ja dokumendid, mille väljastamine pole seadusega nõutud, on tasulised.
  • Tasumine vaid sularahas.
©2020 Medical Pere Arsti Keskus. All Rights Reserved. Powered By Alex